DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN

Khảo sát chứng từ, hồ sơ, cấu trúc, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh… để xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với quy mô, phương thức hoạt động và theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa nhân sự kế toán và giảm thiểu chi phí, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho khách hàng.

Các quy trình kế toán cơ bản gồm:

  • Kế toán tiền mặt
  • Kế toán hàng tồn kho
  • Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
  • Kế toán công nợ: Phải thu, phải trả
  • Kế toán bán hàng
  • Kế toán thuế
  • Kế toán tổng hợp

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?