DỊCH VỤ KẾ TOÁN THÁNG TRỌN GÓI

 • Thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh của Doanh nghiệp để kiểm tra, nhập liệu vào phần mềm kế toán;
 • Lên sổ sách kế toán tháng cho doanh nghiệp (sổ tổng hợp cân đối phát sinh, sổ chi tiết phát sinh theo tài khoản);
 • Cuối tháng lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo thời hạn quy định;
 • Cuối quý lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo thời hạn quy định;
 • Tạm tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý;
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý;
 • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân;
 • Lập báo cáo tài chính năm;
 • Cuối năm in ấn sổ sách cho doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán;
 • Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?