DỊCH VỤ CHO THUÊ KẾ TOÁN TRƯỞNG

  • Cung cấp Kế toán trưởng có chuyên môn, kinh nghiệm sâu rộng các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây dựng theo giờ/tuần;
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát công việc của kế toán viên/bộ máy kế toán của khách hàng;
  • Tư vấn kế toán, thuế.. đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả bộ máy kế toán, giúp tài chính doanh nghiệp lành mạnh.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?